Qstate Investment Group


Qstate investment Group is exploitant, investeerder en ontwikkelaar van vastgoed projecten. Wij richten ons in het bijzonder op verblijfsrecreatieve projecten (vakantieparken).

Wij zijn gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling, exploitatie en het management van recreatief onroerend goed. Wij investeren in onze eigen projecten, gaan partnerschappen aan én verzorgen de exploitatie en het management van leisure projecten van derden.

Onze organisatie is enkele jaren geleden voortgekomen uit een solide fundament van vele jaren ervaring in de onroerend goed sector en marktkennis van de recreatiebranche.

Gedrevenheid, gedegen kennis van zaken, flexibiliteit, managementkwaliteiten en korte lijnen zijn kenmerken van onze organisatie. Waar nodig kunnen wij een uitgebreid netwerk van professionele projectpartners (bouwers, architecten, mede-investeerders e.d.) inschakelen ter ondersteuning. Hierdoor zijn wij in staat snel en vakkundig in te spelen op de actuele marktomstandigheden.

Wilt u ook eens kennismaken neem dan contact met ons op. Want op een goed gesprek bouwen we graag verder.


Qstate Investment Group B.V.
Zeeweg 97
2051 EB Overveen

Telefoon: 0031 (0)23 5736206
Fax: 0031 (0)23 5732188
E-mail: info@qstate.nl
Handelsregister: 091.82.270


Onze recreatiebedrijven zijn aangesloten bij Recron.